Phần thi đọc

Đây là gì? Một phần thi của PTE bao gồm các đoạn văn và câu hỏi để đánh giá kỹ năng đọc của bạn. Bạn chỉ được đọc một lần. Vì vậy với mỗi câu hỏi, bạn phải đọc hướng dẫn thật kỹ trước khi trả lời chúng.

Lưu ý: Phần này chỉ có từ 32 đến 35 phút. Vì vậy phải luôn kiểm tra thời gian trên màn hình. Làm phần thi này có tốt hay không sẽ phụ thuộc vào cách bạn phân chia thời gian cho mỗi mục câu hỏi như thế nào. Nói cách khác, các mục sẽ không hạn chế mốc thời gian cụ thể mà bạn chỉ cần lưu ý tổng thời gian phải hoàn thành bài làm.

Sơ lược phần thi:
Mục câu hỏi Yêu cầu Số lượng câu hỏi Số từ Cách tính điểm Kỹ năng được thẩm định
Trắc nghiệm (một câu trả lời) Chỉ có một câu trả lời đúng trong các câu đưa ra. Chọn câu phù hợp nhất với đoạn văn. 2 - 3 Văn bản có thể đến 110 từ Đúng/Sai Đọc
Trắc nghiệm (nhiều câu trả lời) Có nhiều câu trả lời đúng trong các câu đưa ra. Chọn các câu phù hợp nhất với đoạn văn. 2 - 3 Văn bản có thể đến 300 từ Chấm điểm theo từng phần (Nếu đúng, có điểm. Nếu sai, bị trừ điểm) Đọc
Sắp xếp đoạn văn Phía bên tay trái, nhiều đoạn văn sẽ không theo thứ tự. Kéo và sắp xếp chúng theo trật tự ở bên tay phải. 2 - 3 Văn bản có thể đến 150 từ Chấm điểm theo từng phần (Cho điểm nếu hai đoạn văn liền nhau được xếp chính xác) Đọc
Điền vào ô trống (kỹ năng Đọc) Đoạn văn hiển thị sẽ có nhiều ô trống. Ở dưới đoạn văn, sẽ có rất nhiều từ khác nhau. Kéo và đặt các từ vào các ô phù hợp. 4 - 5 Văn bản có thể đến 80 từ Chấm điểm theo từng phần (Cho điểm mỗi ô điền đúng) Đọc
Điền vào ô trống (kỹ năng Đọc và Viết) Từ ô trống sẽ có một bảng các từ có sẵn, bạn sẽ lựa chọn từ nào phù hợp nhất với ngữ cảnh của câu. 5 - 6 Văn bản có thể đến 300 từ Chấm điểm theo từng phần (Cho điểm mỗi ô điền đúng) Đọc và Viết
Trắc nghiệm (một câu trả lời):

Nghĩa là gì?
Sẽ có một đoạn văn được hiển thị trên màn hình, bạn nên đọc thật kỹ nội dung. Sau đó, ngay bên dưới đoạn văn là một câu hỏi với nhiều sự lựa chọn. Bạn phải chọn duy nhất một câu trả lời mà bạn cho là đúng.

Số từ?
Đoạn văn có thể dài đến 110 từ

Bạn sẽ được đánh giá mặt nào?
Kỹ năng đọc của bạn.

Mẹo:
Nên đọc câu hỏi trước để bạn biết được bạn nên tập trung vào nội dung gì. Sau khi xem qua câu hỏi và các sự lựa chọn mới bắt đầu đọc đoạn văn. Chỉ chọn duy nhất một câu bạn cho là đúng.

Lưu ý:
Trung bình bạn nên dành ít hơn 2 phút cho mỗi câu hỏi.

Trắc nghiệm (nhiều câu trả lời):

Nghĩa là gì?
Sẽ có một đoạn văn được hiển thị trên màn hình, bạn nên đọc thật kỹ nội dung. Sau đó, ngay bên dưới đoạn văn là một câu hỏi với nhiều sự lựa chọn. Bạn phải chọn những câu trả lời mà bạn cho là đúng.

Số từ?
Đoạn văn có thể dài đến 300 từ

Bạn sẽ được đánh giá mặt nào?
Kỹ năng đọc của bạn

Mẹo:
Nên đọc câu hỏi trước để bạn biết được bạn nên tập trung vào nội dung gì. Sau khi xem qua câu hỏi và các sự lựa chọn, bạn mới bắt đầu đọc đoạn văn. Chọn các câu bạn cho là đúng.

Lưu ý:
Trung bình bạn nên dành ít hơn 2 phút cho mỗi câu hỏi.

Sắp xếp đoạn văn:

Nghĩa là gì?
Bạn sẽ được xem nhiều đoạn văn không theo thứ tự ở phía bên trái, và một ô vuông ở phía bên phải. Bạn cần phải kéo các đoạn từ phía bên trái và đặt theo trật tự vào ô vuông bên phải.

Số từ?
Đoạn văn có thể dài đến 150 từ

Bạn sẽ được đánh giá mặt nào?
Kỹ năng đọc

Mẹo:
Đọc thật kỹ các đoạn văn. Thông thường những đoạn có từ nối câu hoặc phó từ không phải là đoạn đầu tiên. Nếu bạn có thông tin về năm trong các đoạn văn, hãy sử dụng trình tự thời gian để sắp xếp được hiệu quả.

Điền vào ô trống (kỹ năng Đọc):

Nghĩa là gì?
Trên màn hình sẽ có một hoặc nhiều đoạn văn với những chỗ trống. Ngay dưới đoạn văn, bạn sẽ có nhiều từ để điền vào. Bạn cần phải chọn và kéo những từ phù hợp vào các ô trống. Các câu trả lời đúng sẽ được điểm.

Số từ?
Đoạn văn có thể dài đến 80 từ

Bạn sẽ được đánh giá mặt nào?
Kỹ năng đọc

Mẹo:
Cố gắng hiểu được toàn bộ câu có ô trống. Sau đó, kiểm tra xem câu hỏi có cần phải thay đổi dạng của từ (danh từ, động từ hay tính từ) không và chọn từ thật phù hợp.

Điền vào ô trống (kỹ năng Đọc và Viết):

Nghĩa là gì?
Trên màn hình sẽ có một hoặc nhiều đoạn văn với những chỗ trống. Mỗi ô sẽ khi nhấp vào sẽ hiện ra bảng chọn với nhiều từ vựng khác nhau. Bạn cần phải chọn được từ mà bạn nghĩ là phù hợp nhất.

Số từ?
Có thể lên đến 300 từ

Bạn sẽ được đánh giá mặt nào?
Kỹ năng đọc và viết

Mẹo:
Bạn nên luyện tập kỹ năng này thật nhuần nhuyễn để dễ dàng hoàn thành dạng câu hỏi này. Vốn từ vựng sâu rộng cũng khá quan trọng, bởi vì trong nhiều trường hợp, các từ sẽ tương đồng với nhau, lúc bấy giờ bạn phải hiểu được ngữ cảnh để chọn được từ thích hợp nhất.

Testimonials