VỀ BÀI THI

Văn phòng Aussizz sẽ giúp bạn một cách tốt nhất để truy cập các tài liệu về khả năng đọc, nói, nghe và viết. Thông qua bài thi thử kéo dài 3 tiếng của chúng tôi, các câu trả lời của thí sinh sẽ được đánh giá cẩn thận để giúp bạn phát hiện được những điểm yếu của mình và cải thiện chúng trước kì thi chính thức.

Để dự thi, bạn cần phải đến trung tâm tổ chức thi chính thức. Ở đó, bạn sẽ thực hiện tất cả bốn phần thi trên máy tính cùng với tai nghe. Phần thi nói và viết sẽ kết hợp trong cùng một phần, trong khi phần thi nghe và đọc là hai phần riêng biệt. Các mục câu hỏi sẽ rất đa dạng từ trắc nghiệm đến viết luận, và chọn từ thích hợp điền vào câu. Có đến 20 dạng câu hỏi được sử dụng trong bài thi.

Nội dung thi PTE dựa trên kiến thức phổ thông và hàn lâm trong cuộc sống. Bạn sẽ phải phân tích biểu đồ, báo cáo, trích dẫn và nhiều mục khác thuộc về những khía cạnh trong cuộc sống. Trong bài thi, có các phiên bản đa dạng từ giọng người bản xứ đến giọng những người không nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ mà bạn có thể nghe được trên TV, phim ảnh, và những đoạn hội thoại quen thuộc hằng ngày.

CẤU TRÚC BÀI THI

3

PHẦN THI NÓI VÀ VIẾT:
(77-93 phút)

 • Giới thiệu bản thân
 • Đọc lớn
 • Lặp lại câu
 • Mô tả hình ảnh
 • Thuật lại bài giảng
 • Trả lời câu hỏi ngắn
 • Tóm tắt văn bản
 • Viết luận
2

PHẦN THI ĐỌC:
(32 – 41 phút)

 • Điền vào ô trống
 • Trắc nghiệm
 • Sắp xếp đoạn văn
 • Điền vào ô trống
 • Trắc nghiệm

Mười phút giải lao (không bắt buộc)

Đọc thêm
3

PHẦN THI NGHE::
(45 – 57 phút)

 • Tóm tắt hội thoại
 • Trắc nghiệm
 • Điền vào ô trống
 • Chọn phần tóm tắt đúng
 • Trắc nghiệm
 • Chọn từ còn thiếu
 • Chọn từ chưa đúng
 • Viết chính tả
Testimonials