VỀ BÀI THI

Văn phòng Aussizz sẽ giúp bạn một cách tốt nhất để truy cập các tài liệu về khả năng đọc, nói, nghe và viết. Thông qua bài thi thử kéo dài 3 tiếng của chúng tôi, các câu trả lời của thí sinh sẽ được đánh giá cẩn thận để giúp bạn phát hiện được những điểm yếu của mình và cải thiện chúng trước kì thi chính thức.

Để dự thi, bạn cần phải đến trung tâm tổ chức thi chính thức. Ở đó, bạn sẽ thực hiện tất cả bốn phần thi trên máy tính cùng với tai nghe. Phần thi nói và viết sẽ kết hợp trong cùng một phần, trong khi phần thi nghe và đọc là hai phần riêng biệt. Các mục câu hỏi sẽ rất đa dạng từ trắc nghiệm đến viết luận, và chọn từ thích hợp điền vào câu. Có đến 20 dạng câu hỏi được sử dụng trong bài thi.

Nội dung thi PTE dựa trên kiến thức phổ thông và hàn lâm trong cuộc sống. Bạn sẽ phải phân tích biểu đồ, báo cáo, trích dẫn và nhiều mục khác thuộc về những khía cạnh trong cuộc sống. Trong bài thi, có các phiên bản đa dạng từ giọng người bản xứ đến giọng những người không nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ mà bạn có thể nghe được trên TV, phim ảnh, và những đoạn hội thoại quen thuộc hằng ngày.

CẤU TRÚC BÀI THI

1

PHẦN THI NÓI VÀ VIẾT:
(77-93 phút)

Giới thiệu bản thân
Đọc lớn
Lặp lại câu
Mô tả hình ảnh
Thuật lại bài giảng
Trả lời câu hỏi ngắn
Tóm tắt văn bản
Viết luận

Đọc thêm
2

PHẦN THI ĐỌC:
(32 – 41 phút)

Điền vào ô trống
Trắc nghiệm
Sắp xếp đoạn văn
Điền vào ô trống
Trắc nghiệm

Mười phút giải lao (không bắt buộc)

Đọc thêm
3

PHẦN THI NGHE::
(45 – 57 phút)

Tóm tắt hội thoại
Trắc nghiệm
Điền vào ô trống
Chọn phần tóm tắt đúng
Trắc nghiệm
Chọn từ còn thiếu
Chọn từ chưa đúng
Viết chính tả

Đọc thêm
Testimonials