Phần thi viết

Đây là phân khúc thứ 2 của phần thi nói. Hay nói cách khác, không có sự phân chia về mặt thời gian giữa phần thi nói và viết. Một khi bạn đã hoàn thành xong phần thi nói , bấm nút tiếp theo bạn sẽ đến phần thi viết.

Bài thi viết sẽ kiểm tra năng lực viết của bạn thông qua trình độ ngữ pháp, xây dựng cấu trúc câu và cách bạn bám sát chủ đề. Chất lượng bài viết sẽ quyết định kết quả trong phần thi này.

Sơ lược phần thi:
Mục câu hỏi Yêu cầu Số lượng câu hỏi Số từ Cách tính điểm Kỹ năng được thẩm định Thời gian
Tóm tắt văn bản Bạn cần phải tóm tắt các đoạn văn có sẵn bằng một câu. 2 - 3 Các đoạn văn dài khoảng 300 từ Chấm điểm theo từng phần Đọc và Viết 10 phút
Viết luận Bạn cần phải viết một bài luận từ 200 đến 300 từ dựa trên chủ đề có sẵn. 1 - 2 Chủ đề dài 2 đến 3 câu. Chấm điểm theo từng phần Viết 20 phút
Tóm tắt văn bản:

Nghĩa là gì?
Bạn sẽ viết tóm tắt cho các đoạn văn liên quan đến một chủ đề cụ thể trong vòng 10 phút.

Lưu ý:
Bạn sẽ phải viết tóm tắt bằng một câu duy nhất. Điều này có nghĩa là chỉ cho phép một dấu chấm trong phần tóm tắt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các dấu phẩy hoặc chấm phẩy tuỳ thích.

Mẹo:
Bạn sẽ thấy phần ‘số từ’ ở phía dưới nơi trả lời. Bạn cần phải có những ý chính trong các đoạn văn để câu tóm tắt có đầy đủ, chính xác nghĩa. Ngoài ra, bạn cũng có thể cắt, sao chép hoặc dán các câu trong đề bài.

Cắt:
Chọn phần văn bản bạn muốn xoá và nhấn chuột trái ‘cắt’.

Sao chép:
Chọn phần văn bản bạn muốn sao chép và nhấn chuột trái ‘sao chép’

Dán:
Di chuột đến chỗ bạn muốn dán phần văn bản đã cắt hoặc sao chép. Sau đó nhấn ‘dán’.

Cách tính điểm: Chấm điểm theo từng phần
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Reading, Đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng, nội dung và phong cách viết.

Write essay:

Nghĩa là gì?
Bạn sẽ phải viết một bài luận dựa trên chủ đề có sẵn. Chủ đề sẽ dài khoảng 1 đến hai dòng và bài luận của bạn sẽ từ 200 đến 300 từ.

Bạn sẽ có khoảng 20 phút để hoàn thành yêu cầu này. Bài viết sẽ được đánh giá dựa trên ngữ pháp, sự mạch lạc, từ vưng và lối hành văn.

Mẹo:
Bạn sẽ thấy phần ‘số từ’ ở phía dưới nơi trả lời. Nhớ chú ý không được viết dưới 200 từ hoặc vượt quá 300 từ, nếu không bạn sẽ bị trừ điểm. Cố gắng giữ ý kiến trung gian đối với bất cứ chủ đề nào. Bạn nên tránh lặp các từ ngữ hoặc câu nói.

Bạn cũng được quyền cắt, sao chép hoặc dán văn bản. Điều này sẽ có lợi khi bạn không muốn mắc lỗi chính tả với những từ phức tạp nhưng quan trọng, cần lặp đi lặp lại trong nội dung bài viết, ví dụ như từ ‘homeostasis’.

Cắt:
Chọn phần văn bản bạn muốn xoá và nhấn chuột trái ‘cắt’.

Sao chép:
Chọn phần văn bản bạn muốn sao chép và nhấn chuột trái ‘sao chép’

Dán:
Di chuột đến chỗ bạn muốn dán phần văn bản đã cắt hoặc sao chép. Sau đó nhấn ‘dán’.

Cách tính điểm: Chấm điểm theo từng phần
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? kỹ năng viết, ngữ pháp, từ vưng, chính tả và lối hành văn. Nội dung bài viết sẽ được đánh giá như thế nào? Sự mạch lạc, cách viết, cấu trúc bài luận, độ phức tạp khi dùng từ và nội dung.

Testimonials