Phần thi nói

Phân khúc thứ nhất trong bài thi PTE (Nói và Viết) sẽ kiểm tra kỹ năng nói của bạn.

Phần thi Nói trong PTE cũng sẽ kiểm tra các kỹ năng đọc, nghe và viết ; Điều này có nghĩa là bạn cũng nên lưu ý tối đa đến các kỹ năng khác.

Bạn sẽ được đánh giá khả năng nói của mình bằng cách lặp lại những câu đã nói trong một đoạn ghi âm, trả lời câu hỏi và tóm tắt một đoạn văn về chủ đề học thuật nào đó.

Phần thi nói sẽ bắt đầu với mục Giới thiệu bản thân – bạn sẽ nói về bản thân của bạn. Tiếp theo, bạn sẽ nghe thật kỹ một số câu hỏi và trả lời chúng qua mi-cro.

Lưu ý: : Bạn cần phải nói xong câu trả lời của mình trước khi thanh thời gian chạm mốc. Đặc biệt ghi nhớ rằng nếu bạn không nói trong vòng ba giây, việc thu âm câu trả lời sẽ tự động chấm dứt và bạn chắc chắn sẽ bị mất điểm.

Sơ lược phần thi:
Mục câu hỏi Yêu cầu Số lượng câu hỏis Số từ Cách tính điểm Kỹ năng được thẩm định Thời gian
Đọc lớn Bạn cần phải đọc to văn bản trên màn hình. 6 - 7 Đoạn văn có thể đến 60 từ Chấm theo từng phần Đọc và Nói Tuỳ trường hợp
Lặp lại câu Sau khi nghe các đoạn văn, bạn cần phải lặp lại đúng nguyên văn. 10-12 3 - 9 giây Chấm theo từng phần Nghe và Nói 15 giây
Mô tả hình ảnh Bạn sẽ miêu tả hình ảnh hiển thị trên màn hình. 6 - 7 N/A Chấm theo từng phần Nói 40 giây
Thuật lại bài giảng Bạn cần phải ghi nhớ tất cả những gì được giảng. Sau đó, bạn sẽ nói lại theo cách của bạn. 3 - 4 Khoảng 90 giây Chấm theo từng phần Nghe và Nói 40 giây
Trả lời câu hỏi ngắn Bạn sẽ trả lời câu hỏi bằng một hoặc vài từ. 10 - 12 3-9 giây Đúng/Sai Nghe và Nói 10 giây
Giới thiệu bản thân:

Ở dạng câu hỏi này, bạn sẽ nói những điều về bản thân mình. Lưu ý rằng phần này không tính điểm .

Khi nào bắt đầu?
Sẽ có phần đếm ngược trước khi mi-cro thu âm. Bạn sẽ có 25 phút để chuẩn bị nội dung để nói. Sau khi nghe một tiếng beep, bạn hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

Lưu ý:
Không bắt đầu nói trước khi mi-cro hoạt động, không thì câu trả lời của bạn sẽ không được thu âm. Phần trả lời sẽ được thu chỉ một lần và sẽ được gửi đến chỗ chấm thi.

Hãy làm theo cách này:
Hãy nói chậm rãi, rõ ràng. Không cần vội vàng trong phần này. Bạn có khoảng 30 giây để rả lời. Nên hoàn thành phần giới thiệu trước khi thanh thời gian chạm mốc – Từ ‘đang thu âm’ sẽ chuyển thành ‘hoàn tất’.

 
Đọc lớn:

Như tựa đề của mục, bạn sẽ phải đọc lớn những văn bản trên màn hình.

Nghĩa là gì?
Phần đếm ngược sẽ xuất hiện trên chỗ hiển thị thu âm. Sẽ có 30 đến 40 giây cho bạn để chuẩn bị. Sau đó, bạn sẽ nghe một tiếng chuông và bắt đầu đọc.

Lưu ý:
Đừng nói trước khi mi-cro bắt đầu thu âm. Hãy nói thật rõ ràng, chậm rãi. Bạn cũng chỉ được thu câu trả lời chỉ một lần.
Bạn cần phải hoàn thành câu trả lời khi thanh thời gian chạm mốc. Dòng trạng thái sẽ thể hiện ‘Đang thu âm’ và đến khi bạn hoàn thành, nó sẽ chuyển thành ‘hoàn tất’.

Cách tính điểm: dựa theo từng phần.
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Đọc, nói, sự lưu loát, phát âm và nội dung.

Lặp lại câu:

Nghĩa là gì?
Bạn phải lặp lại đúng nguyên văn các câu, từ những gì bạn đã nghe được.

Khi nào thì bắt đầu?
Đoạn âm thanh sẽ tự động bắt đầu sau vài giây. Khi đoạn âm thanh kết thúc, mi-cro sẽ bật và bắt đầu bài làm.

Hãy làm theo cách này
Hãy nói thật rõ ràng, chậm rãi. Bạn cần phải hoàn thành câu trả lời khi thanh thời gian chạm mốc. Dòng trạng thái sẽ thể hiện ‘Đang thu âm’ và đến khi bạn hoàn thành, nó sẽ chuyển thành ‘hoàn tất’.

Lưu ý: Nói vào mi-cro ngay lập tức bởi vì không giống những phần trên, bạn sẽ không được nghe bất kì âm thanh báo hiệu nào.

Cách tính điểm: dựa theo từng phần.
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Đọc, nói, sự lưu loát, phát âm và nội dung.

Mô tả hình ảnh:

Nghĩa là gì?
Bạn cần phải miêu tả các hình ảnh hiển thị trên màn hình.

Khi nào thì bắt đầu?
Bạn sẽ có 25 giây để xem hình ảnh và chuẩn bị nội dung trả lời. Khi 25 giây trôi qua, bạn sẽ nhận được âm thanh báo hiệu. Khi đó, hãy bắt đầu phần trả lời ngay lập tức.

Lưu ý:
Đừng nói trước khi mi-cro bắt đầu thu âm. Hãy nói thật rõ ràng, chậm rãi.
Bạn cần phải hoàn thành câu trả lời khi thanh thời gian chạm mốc. Dòng trạng thái sẽ thể hiện ‘Đang thu âm’ và đến khi bạn hoàn thành, nó sẽ chuyển thành ‘hoàn tất’.

Cách tính điểm: dựa theo từng phần.
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Nói, sự lưu loát, phát âm và nội dung câu trả lời.

Hãy làm theo cách này:
Không nên do dự. Tránh những phần như ‘hhmm’ hoặc ‘a…’ khi trả lời. Chú trọng nhiều hơn vào sự lưu loát thay vì cố miêu tả hết những gì bạn thấy. Nếu có quá nhiều thông tin trong hình ảnh được hiển thị, hãy chọn những điểm quan trọng nhất để nói.

Thuật lại bài giảng:

Nghĩa là gì?
Tương tự như tiêu đề, bạn phải thuật lại các bài giảng bằng chính từ ngữ của bạn. Bạn sẽ nghe một bài giảng học thuật và phải thuật lại khi đoạn âm thanh kết thúc.

Khi nào thì bắt đầu?
Phần này sẽ tự động bắt đầu. Bài giảng sẽ kèm với cả hình ảnh để giúp bạn dễ hiểu hơn. Khi đoạn âm thanh kết thúc, bạn sẽ có 10 giây để chuẩn bị. Sau 10 giây, bạn sẽ nghe âm thanh báo hiêuk, hãy bắt đầu phần trả lời ngay lúc ấy.

Lưu ý:
Đừng nói trước khi nghe âm thanh báo hiệu vì mi-cro sẽ chưa thu âm câu trả lời của bạn. Hãy nói thật rõ ràng, chậm rãi.

Cách tính điểm: dựa theo từng phần.
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Nghe, nói, sự lưu loát, phát âm và nội dung trả lời.

Hãy làm theo cách này:
Bạn có thể ghi chú xuống những ý chính hoặc những câu chủ chốt. Những ý chính này sẽ giúp bạn nhớ lại bài giảng đã nói gì.

Trả lời câu hỏi ngắn

Nghĩa là gì?
Ở mục này, bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi bằng một hoặc vài từ. Câu hỏi sẽ khá tổng quát và liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Khi nào thì bắt đầu?
Đoạn ghi âm sẽ tự động bắt đầu. Trong mục này, đôi lúc cũng sẽ có hình ảnh kèm theo. Một khi đoạn ghi âm kết thúc, mi-cro sẽ bắt đầu thu giọng bạn. Dòng trạng thái sẽ thể hiện ‘Đang thu âm’ và đến khi bạn hoàn thành, nó sẽ chuyển thành ‘hoàn tất’.

Lưu ý:
Sẽ không có âm thanh báo hiệu. Bạn cũng nên trả lời thật ngắn trong vòng một hoặc vài từ, không nên giải thích dài dòng.

Cách tính điểm: Đúng hoặc Sai.
Bạn sẽ được đánh giá mặt nào? Nghe, Đọc và từ vựng.

Testimonials